Asociație sau Fundație?

Asociație sau Fundație?

1. Asemanari Asociație sau Fundație:

  • Scop nelucrativ;
  • Regim juridic aplicabil raspunderii solidare si nelimitate;
  • Patrimoniu permanent si irevocabil.

2. Deosebiri Asociație sau Fundație:

  • Asociatia este o suma de vointe afectata realizarii unui scop, in schimb Fundatia reprezinta un patrimoniu afectat realizarii unui scop, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, respectiv existenta membrilor (in cazul asociatiei) si a unor cerinte diferite pentru infiintarea persoanei juridice, a unei structuri diferite a organelor de conducere si administrare, precum si a unora dintre conditiile de dizolvare si lichidare;
  • Asociatia este constituita din minim 3 membri, Fundatia poate fi constituita din cel putin 1 membru;
  • Patrimoniul Asociatiei reprezinta valoarea unui salariu minim brut pe economice, Patrimoniul Fundatiei reprezinta valoarea a 100 de salarii minime brute pe economie.


Lasă un răspuns